Om Oss

Per Arne Nicolaisen startet allerede på 1980-tallet med service innenfor kapeller og bilinnredning. Reaktivt raskt utviklet tjenestene seg til å inneholde transporttjenester og enkle montasjeoppdrag. Utover 1990-tallet ble montasjeoppdrag den viktigste inntektskilden, og montering av møbler ble en større del. I 2004 startet SaMo med montasje av kjøkken, og i dag er møbelmontering inklusive lagertjenester bedriftens levebrød.

SaMo Service har som visjon å være kjent for faglig dyktighet, vi er et lite firma med hyggelige og mennesker som legger stor vekt på å være serviceinnstilte.
Det er et viktig konkurransefortrinn for bedriften å ha en mer effektiv, offensiv og markedsrettet bedrift enn konkurrentene.